• سیم افشان
 • بند تخت
 • کابل کیسه ای
 • کابل افشان
 • کابل تاسیساتی
 • کابل کواکسیال
 • کابل افشان کنترل
 • کابل شبکه
 • سیم رانژه
 • کابل مخابراتی
 • سیم دوبل
 • سیم اصلی
سیم افشان
 • 0/5 * 1
 • 0/75 * 1
 • 1 * 1
 • 1/5 * 1
 • 2/5 * 1
 • 4 * 1
 • 6 * 1
 • 10 * 1
 • 16 * 1
توضیحات
 • متراژها صد متری میباشد
 • رنگبندی قرمز، آبی، زرد، مشکی، سبز، ارت میباشد
بند تخت
سایز
 • 0/5 * 2
 • 0/75 * 2
 • 1 * 2
 • 1/5 * 2
توضیحات
 • سفید رنگ میباشد
 • متراژها صد متری میباشد
کابل کیسه ای
سایز
 • 0/75 * 2
 • 1 * 2
توضیحات
 • سفید رنگ میباشد
کابل افشان
سایز
 • 6 * 2 --- 4 * 2 --- 2/5 * 2 --- 1/5 * 2 --- 1 * 2
 • 6 * 3 --- 4 * 3 --- 2/5 * 3 --- 1/5 * 3 --- 1 * 3
 • 6 * 4 --- 4 * 4 --- 2/5 * 4 --- 1/5 * 4 --- 1 * 4
 • 6 * 5 --- 4 * 5 --- 2/5 * 5 --- 1/5 * 5
توضیحات
 • همه کابل ها دارای روکش مشکی میباشد
 • کابل 2/5 * 3 دارای روکش سفید میباشد
کابل تاسیساتی
سایز
 • 0/6 * 2 * 2
 • 0/6 * 2 * 4
 • 0/6 * 2 * 6
توضیحات
 • کابل تاسیساتی 0/6 مس
کابل کواکسیال (آنتن)
ویژگی
 • 4/5c-2v 75Ω
کابل کواکسیال (رادیویی)
ویژگی
 • RG59/U
کابل افشان کنترل
سایز
 • 1 * 4 - 1 * 3 - 1 * 2
 • 1/5 * 5 - 1/5 * 4 - 1/5 * 3 - 1/5 * 2
 • 2/5 * 5 - 2/5 * 4 - 2/5 * 3 - 2/5 * 2
توضیحات
کابل شبکه
CAT6 U/UTP
 • U/UTP AWG23 INDDOR
 • U/UTP AWG23 OUTDDOR
 • U/UTP AWG23 LSZH
 • U/UTP AWG24 INDDOR
 • U/UTP AWG24 OUTDDOR
 • U/UTP AWG24 LSZH
CAT6 SF/UTP
 • SF/UTP AWG23 INDDOR
 • SF/UTP AWG23 OUTDDOR
 • SF/UTP AWG23 LSZH
 • SF/UTP AWG23 DOUBLEJACKET
 • SF/UTP AWG24 INDDOR
 • SF/UTP AWG24 OUTDDOR
 • SF/UTP AWG24 LSZH
 • SF/UTP AWG23 DOUBLEJACKET
CAT5 SF/UTP
 • SF/UTP OUTDOOR
 • SF/UTP INDOOR
CAT5 U/UTP
 • U/UTP OUTDOOR
 • U/UTP INDOOR
سیم رانژه
سایز
 • 0/9 * 0/4 * 2
 • 0/9 * 0/5 * 2
 • 1/1 * 0/5 * 2
 • 1/1 * 0/6 * 2
توضیحات
 • دارای رنگ بندی مختلف میباشد
کابل مخابراتی
کابل مخابراتی 0/4
 • 0/4 * 2 * 2
 • 0/4 * 2 * 4
 • 0/4 * 2 * 6
 • 0/4 * 2 * 8
 • 0/4 * 2 * 10
کابل مخابراتی 0/5
 • 0/5 * 2 * 2
 • 0/5 * 2 * 4
 • 0/5 * 2 * 6
 • 0/5 * 2 * 8
 • 0/5 * 2 * 10
کابل مخابراتی 0/6
 • 0/6 * 2 * 2
 • 0/6 * 2 * 4
 • 0/6 * 2 * 6
 • 0/6 * 2 * 8
 • 0/6 * 2 * 10
سیم دوبل
سایز
 • 0/7 * 0/6 * 2
 • 1/2 * 0/9 * 2
توضیحات
سیم اصلی
سایز
 • 1 * 1
 • 1/5 * 1
توضیحات